Make your own free website on Tripod.com

Bernard de Coen Update

Home

Biography | Women... | Social | Reading | Music | Writing | Translation | Tennis | Tennis 2003 | Weekly Dutch haikus | Dreams | Order books | Links | Agenda | Contact | Latest news
Writing

 
Bernard de Coen has published two books of poems:

Les bourraches

Editions Lux, French sonnets, ISBN 2-87408-104-3, in 2000

Les bourraches

Tiens

Editions Lux, Bilingual haikus (French/Dutch), ISBN 2-87408-151-5, in 2001

cover tiens

Professor Willy Vande Walle, Japanology, about Tiens in Romaneske 3/2001:

"... blijkt in elk geval dat de dichter een groot gevoel heeft voor het woord en de betekenisverwantschap van woorden en er graag mee speelt..."

"De dichter is een opmerkelijk observator en aandachtig luisteraar. Bezig zijn met haiku is voor hem in de eerste plaats observeren en dat observeren breed opgevat. Het gaat dan niet alleen om woorden maar ook om wat achter de woorden schuil gaat."

"...de gehele bundel getuigt van een vermogen tot rake formulering en een grote gevoeligheid voor taal..."

"...deze bundel is ook een beetje dagboek..."



Since 1997, Bernard is holding a intensive literary correspondance with the famous Flemish painter Sam Dillemans (see Links).

Since july 2001, Bernard de Coen is an active member of Mengmettaal, the Literary Collective of the Leuven area (see Links).