Make your own free website on Tripod.com

Bernard de Coen
Home | Bio (English) | Bio (Français) | Tennis | Social | Reading | Wanted ! | Writing | Weekly Dutch haiku | Temperament | Translation | Music | Dreams | Contact

Ontkoppelingen I - Pictures 29/12/04

Op 29 december 2004, werd in het ouderlijk huis van Bernard de Coen, als  laatste hulde aan zijn overleden moeder Denise Landeloos (+ 12/9/04), de voorstelling gehouden van zijn derde dichtbundel Ontkoppelingen I (Uitgeverij P - ISBN 90-77757-11-2). Meer dan 75 enthousiaste poëzieliefhebbers hebben de plechtige ceremonie bijgewoond. Enkele sfeerbeelden...

Goedele Thys zorgt voor de muzikale omkadering
f1000015.jpg

Een geconcentreerd publiek
f1000018.jpg